top of page

Науково – методична проблема педагогічного колективу

на 2020-2024 н.р.

«Набуття і впровадження обов’язкових загальних та спеціальних компетентностей здобувачами фахової передвищої освіти»

   Науково-методична робота – один із важелів управління навчально-виховним процесом, який має бути спрямованим на розвиток у викладачів вимогливості до себе, бажання пошуку раціональних методів роботи.

    Цілеспрямовано здійснювана методична робота є обов’язковим компонентом педагогічної праці кожного викладача, а також є тією рушійною силою, яка потребує постійного оновлення знань педагогів, спонукає їх до самоосвіти і самовдосконалення.

    Основними цілями  навчально-методичної роботи у коледжі є:

  • створення належних умов для роботи з педагогічними кадрами;

  • координація і розвиток в оптимальному режимі всіх форм методичної роботи, одержання зворотної інформації про її результативність;

  • ефективне впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і кращого педагогічного досвіду в практику навчально-виховного процесу;

  • систематизація та упорядкування інформаційного потоку із професійних, галузевих, педагогічно-психологічних сфер знань;

  • розробка і удосконалення інноваційних технологій навчання.

Корисні посилання

Міністерство освіти і науки України

Рада  директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Вінницької області

ВСП Вінницький фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну КНУБА

Київський національний університет будівництва і архітектури

bottom of page