1/5
_yCEslWz9ys.jpg

Про циклову комісію

   В агарному виробництві одним із провідних принципів є раціональне, екологічно й економічно збалансоване використання сільськогосподарських земель під відповідний вид угідь, систему сівозмін і культур з урахуванням ландшафтоутворювальних і ресурсовідновних факторів.

    Сучасний етап земельних перетворень ставить нові завдання перед землевпорядниками. Спеціаліст має володіти знаннями про земельне право, земельний кадастр, землевпорядкування та управління земельними ресурсами, повинен мати відповідну освіту та належну кваліфікацію. Посадові обов'язки: організація ефективного використання земель, їхня охорона, контроль за дотриманням земельного законодавства; складання експлікації, зйомка і велірування, складання проектів міжгосподарського і внутрішньогосподарського землевпорядження з економічним обґрунтуванням, ведення земельнооблікової документації, проведення заходів із землевпорядкування, забезпечення безпечного проведення робіт.

    Тому відділення готує кваліфікованих техніків–землевпорядників для роботи в системі Держземагенства України, регіональних та базових управліннях і відділах земельних ресурсів, госпрозрахункових і приватних організаціях, місцевих радах різних рівнів, установах землевпорядної служби.

    Спеціалізованими кабінетами на відділенні є: кабінет геодезії, землевпорядного проектування, земельного права та кадастру, землевпорядного та топографічного креслення, фотограмметрії.

  

Корисні посилання

Міністерство освіти і науки України

ВСП Вінницький фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну КНУБА

Рада  директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Вінницької області

Київський національний університет будівництва і архітектури

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom