0.jpg

Навчальний веб-сайт "InforMath CAFE"

Навчальний веб-сайт "Функціопедія"

НОВИНИ

ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

    Щорічно в коледжі проводиться тиждень циклової комісії як творча співпраця студентів та викладачів.        Основним завданням тижня є забезпечення належних умов для виявлення та розвитку творчої активності й зацікавленості студентів, сприяння формуванню їхнього наукового світогляду та вдосконалення науково-методичного рівня педагогічної майстерності викладачів.

_DSC6792.JPG

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Міністерство освіти і науки України

 

ВСП Вінницький фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну КНУБА

 

Київський національний університет будівництва і архітектури 

 

 

Рада  директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Вінницької області

1/5

   

    Циклова комісія природничо-математичних та загальноекономічних дисциплін ВСП Вінницького фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну КНУБА нараховує 15 педагогічних працівників, які працюють над темою: «Розвиток творчих здібностей та пізнавальних інтересів студентів шляхом поглиблення міжпредметних зв`язків».

 Викладачі циклової комісії намагаються відходити від авторитарно-репродуктивного навчання, моделюючи таку систему, яка б формувала у студентів ініціативність, інноваційність, мобільність, гнучкість, динамізм, конструктивність, комунікативність тощо. З метою розв’язання цих завдань наші викладачі впроваджують активні та інтерактивні методи, новітні технології навчання, які базуються на компетентнісному підході. Кожен викладач комісії вважає, що доцільно використовувати таку організацію навчальної діяльності, внаслідок якої здійснюється взаємодія викладача та студента, збігається їхня мета.

 Велику увагу циклова комісія приділяє вивченню й узагальненню прогресивного педагогічного досвіду шляхом створення викладачами методичних розробок з власного досвіду, зошитів самопідготовки студентів до занять, індивідуальних посібників з дисциплін.

  Всіх викладачів циклової комісії об’єднує бажання і вміння працювати, аналізувати результати своєї роботи, своїми індивідуальними якостями впливати на становлення студентів, як творчо мислячих, високоморальних, соціально адаптованих особистостей.

  Особливу увагу викладачі приділяють роботі з обдарованими студентами, організовують і проводять предметні олімпіади. Переможці першого туру олімпіад беруть участь у другому обласному турі. Кожного року наші студенти займають призові місця з математики, інформатики та фізики.

    Досвід, майстерність і небайдужість – ось ті риси, що притаманні команді циклової комісії природничо-математичних та загальноекономічних дисциплін.

 

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ТА ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН